prirėžti

prirėžti
1 prirė́žti, prirė̃žti, -ia, prìrėžė 1. tr. prikirpti, pripjauti, patrumpinti: Prirė́žk man kvartūką Ssk. 2. tr. paskirti, primatuoti (žemės sklypą): Dokumentus parodžiau, i iš karto mun prirė́žė dalį Mžk. Vienasėdžiai nevienodo didumo daromi: kur žemė geresnė, tam mažiau prirėžiama . Dalis tų sklypų buvo paimti ne iš prirėžtos prie palivarkų žemės, o iš valstiečiams priklausiusių ir bendrų kaimo žemių . | refl. tr.: O kaip reikia, mudu, štai, prisirėžėva gretimų trejetą valakų, kad turėtuva lygiai po šimtą dešimtinių Vaižg. 3. intr. brėžiant pasiekti: Prirėžk su paišeliu lig pat linijos Ssk. 4. refl. tr. prisikirsti: Nuvažiavai miškan, prisirė́žei kiek reikia ir parsivežei [malkų] Rm. 5. intr., tr. šnek. daug prigerti (ppr. degtinės): Šitos degtinėlės kad prirėži žmogus, tai ir pakliūvi Pl. Prirė́žę parejo, vos an kojų pastova Krš. | refl.: Taip prisirėžę, kad net akys pabalusios . 6. refl. tr. šnek. daug prisipirkti: Prisrė́žė siūlų ir neturi kur dėt Klt. \ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • prirėžti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžti — 1 nurėžti, nurė̃žti, ia, nùrėžė 1. tr. SD1150, K, DŽ nupjauti, nukirpti dalį iš viso gabalo: Nurėžiau galą audimo J. Tik žiūrėk, nenurėžk kažno kaip Ssk. Aš tau nurėšiu, tuto, baltas drobeles, tuto (d.) Tj. Tamsta nurėši du metrus šito audeklo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parėžti — 1 parėžti, parė̃žti, ia, pàrėžė 1. tr. DŽ1, KlvrŽ, Lk papjauti, paskersti: Ar jau parėžėt tą kiaulę? Pžrl. Pjovikui tik duok, besiveizant kiaulę parėža Vvr. Jau laikas būtum prylaidą parėžti Slnt. Pjoviau sėklinius dobilus ir zuikį parėžiau Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrėžti — 1 perrėžti 1. tr. SD326, Sut, K perpjauti, perkirpti, perdrėksti į dvi dalis: Parrėžiau pusiau skūrą J. Parplėšė visą kulšę i batą parrėžė [šernas su iltimis] Vdk. ║ perdalyti, perskelti: Ir jis perrėžė vis pusiau BB1Moz15,10. Ir tur jo sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarėžti — 1 prarėžti tr. 1. R312, K, DŽ1 prakirpti, prapjauti: Toly laby tos kojos tįsta, jam i tas kelnių kalaškas prarėžė Šmk. Praėžk man šitą maišelį, paskum vėl užsiūsi Ssk. ║ kerpant nukrypti: Žiūrėk, neprarėžk pro liniją Ssk. 2. kuo aštriu rėžiant,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripjauti — tr. 1. JnšM peiliu ar pjūklu prirėžti tam tikrą kiekį: Katilą [obuolių] pripjausu i suvirinsu obūlynės Krš. Nu pagatavija medy malkos, tę malkų tada pripjauni, tada praskaldai Lz. | refl. tr.: Visa ką padariau ir siečkos prispjoviau Grv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priraižyti — iter. 1 prirėžti. 1. I pripjaustyti. 2. Lnkv priplakti: Domininkienę dideliai, sako, nagaikomis priraižė Žem. Klausinės, kamantinės, o kaip nieko nesakysiu, pripers, priraižys, pames kraujuose kaip šunį Žem. 3. pribrūkšniuoti: An dangaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”